HOME
Digital signage

Digital Media Signage

      จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์   และกิจกรรมมาตลอด 14 ปีนั้น  ทำให้บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ยอมรับ  เชื่อถือกันด้านการให้บริการมีคุณภาพ  และ ตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากบริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด จึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  เพราะเราได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจต่างๆ มากมาย อันได้แก่  กลุ่มธุรกิจสินค้า  แฟชั่น  ห้างสรรพสินค้า  โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการสื่อสาร  เราได้พัฒนาระบบสื่อ รูปแบบนวัตกรรมใหม่ ในการนำเสนอสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม บันเทิง ข้อมูลข่าวสารธารณะ ด้วยอุปกรณ์ป้ายดิจิตอล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล สร้างสรรค์เนื้อหา จัดการบริหารควบคุมสื่อ ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Network/Internet )ด้วยระบบ  Web Base Application  ที่ทำให้การนำเสนอและเปลี่ยนแปลงสื่อ เผยแพร่ได้ทุกสถานที่ในเวลาเดียวกัน  และง่ายต่อการควบคุมจากศูนย์กลางที่จุดเดียว เป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีทันใด (REAL TIME) สามารถเข้าถีงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เป็นรูปแบบนำเสนอเนื้อหาสื่อที่น่าสนใจ ด้วยภาพเคลื่อนไหว ข้อความวิ่ง  และสามารถโต้ตอบสื่อสาร กับผู้รับข่าวสารได้ สร้างรูปลักษณ์สื่อที่ทันสมัย กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ทางธุรกิจ พิสูจน์การใช้งานจากทุกประเภททั่วโลกได้ถึง 15%ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย  BNO Group Co.,ltd  จึงขอนำเสนอ DIGITAL MEDIA SIGNAGE โดยการคัดสรรอุปกรณ์(Hardware And Software ) ที่ล้ำสมัยมีคุณภาพมาตรฐานการผลิต  เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้งานสถานที่ สำคัญต่างๆ ได้แก่ สนามบิน ธนาคาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งมวลชน ฯ ซึ่งเรามีบุคลากร SALE-ENGINEER, IT-TECHNICIAN, WEB- PROGRAMER, GRAPHIC DESIGN CONTENT ให้บริการแก่ท่านและพร้อมสำหรับ ออกแบบSolution Upgarde เทคโนโลยี่ การติดตั้ง บริการหลังการขาย การรับประกันสินค้าจากเรา

 

Web Content Manager ( WCM ) คือ รูปแบบการนำเสนอสื่อนวัตกรรมใหม่ ซึ่งแสดงเนื้อหา โฆษณา,ประ ชาสัมพันธ์,ภาพยนตร์ VDO–TV,ข้อมูล-ข่าวสาร โปรโมชั่นสินค้าและบริการ ,ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ด้วยระบบดิจิตอล ผ่านอุปกรณ์ ป้ายอิเล็กทรอนิคส์ LCD,LED โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล สร้างออกแบบเนื้อหา และจัดการบริหารควบคุมสื่อ ผ่าน เครือข่าย Network / Internet ด้วยระบบ Web base Application ที่ทำให้การนำเสนอและเปลี่ยนแปลงสื่อจำนวนมาก เผยแพร่ ไปได้ทุกสถานที่ในเวลาเดียวกัน และง่ายต่อการควบคุมสื่อจากศูนย์กลางที่จุดเดียว เป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีทันใด (Real - Time) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เป็นรูปแบบนำเสนอเนื้อหาสื่อที่น่าสนใจ ด้วยภาพเคลื่อนไหว ข้อความวิ่ง และสามารถ โต้ตอบกับผู้รับข่าวสารได้ เป็นการสร้างรูปลักษณ์สื่อที่ทันสมัยกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ทาง ธุรกิจได้ถึง 15% พิสูจน์การใช้งานจากทุกประเภทธุรกิจ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย จึงเป็นการลงทุนที่คุมค่า ซึ่งทำให้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดพิมพ์ สื่อโปสเตอร์ และบิลบอร์ด รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย

Specifications Digital Media Signage

BNO Signage Appliance ( BS Series )

The BNO Signage Appliances feature powerful and energy-efficient processors in compact and robust designs. Operating the Windows® Embedded systems, the BS line powers displays with dynamic content while communicating with the server for continuous updates. With high-quality content output, these scalable, network-ready signage appliances are easy to install, and fanless, solid-state construction provides improved reliability.

 

Signage Appliance BS1000 / BS1350 / BS1360 / BS3000T / BS3000P Comparison

Product Datasheet

Download

 

 


-สามารถรวบรวมกับระบบจัดคิว
-ส่งข้อมูลทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและ ผู้เยี่ยมชม
-ข้ามเวลาในการรอคอยไม่ให้น่าเบื่อ
-สร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

-กระดานเมนูแบบดิจิตอล ง่ายต่อการ เปลี่ยนรายการอาหารในแต่ละช่วง เวลาที่แตกต่างในแต่ละวัน
-เปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไขพิเศษโปรโมชั่น หรือคุณสมบัติอื่นๆ ได้
  ทันที
-โฆษณาในพื้นที่รอคอย เพื่อให้ความบันเทิงแก่ลูกค้า
-ส่งข้อความแสดงการต้อนรับแขกผู้มาเยือน
-กระจ่ายข่าวสาร ประกาศภายในองค์กรให้แต่ละสาขาได้จากระยะไกล
-เพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กร
 
 - โฆษณาร้านค้าหรือ บริการอื่น ในโรงแรม เช่น โปรแกรมสปา
 - อัพเดตโปรแกรมแบบReal-time
สำหรับข้อมูลต่างๆ เช่น รายการ
ประชุมต่างๆ,ข้อมูลกิจกรรม,
แนะนำห้องพัก ข่าวสารทั่วไป
 - โฆษณาเมนูพิเศษต่าง ๆ สำหรับภัตตาคาร

กรณีศึกษา

ดาวน์โหลด  PDF

 

 

Category
BNO Digital Signage
Main Menu
User online